Faysal Soysal

Faysal Soysal

Yarışma Başkanı

Yarışma Başkanı


İnsanoğlu, evini kaybettiği vakit bir şekilde sığınacak bir yer buldu. Elbise bulamadığı vakit korunmak için farklı nesnelerden çeşitli örtüler dikti kendine.Yemek bulamadığında kıt kanaat topraktan, ağaçtan farklı canlılardan beslenerek gıdalar elde etti.Susuz kaldığında bitkilerden hatta bazen taşlardan sular çıkardı kendine. Sonra bu nimetleri elde etmek için yarıştığında, savaştığında yara aldı, doğal afetlerde herşeyini kaybetti.Yıkıldı ama bütün yokluk ve çaresizliklerin sonunda bir şekilde ayağa kalkmayı başardı. Bu direnme, hayatta kalma mücadelesi sürecinde belki bir çok kaynaktan beslendi, ya da destek aldı ama bir annenin ya da dostunun merhameti, bir babanın ya da gücü elinde bulunduran bir emirin adaleti olmasaydı yarına gözlerini nasıl huzurla ve umutla açardı?

Merhamet ve Adalet yarını ve geleceği inşa etme yolunda insanoğluna karşılıksız bir özveri imkanı ve huzurun payidar olacağı ile ilgili kesin bir inanç verdi hep. Bu ikisinin adının anılmadığı ve yokluklarından rahatsızlık duymayan toplumlar gelecek nesillere bir şey bırakmadıkları gibi kendileri de tarih sahnesinden bir çöp gibi silinip gittiler. Yeryüzünde en büyük eserleri, kültürel mirası, ahlaki devamlılığı sağlayan milletlere, medeniyetlere baktığımızda yaşadıkları dönemde zayıf-güçlü, zengin-fakir halkın genelinde ilk tespit edilecek meziyet şüphesiz ki bu birbirinden ayrılmayan ‘Merhamet ve Adalet’ ahlakıdır.

Bu ahlakın yeryüzündeki kayıtsız şartız en büyük temsilcisi bu iki özelliği de hayatının her aşamasında, bedeninde ve ruhunda mükemmel şekilde kemale erdiren Peygamber efendimizdir. O yürüyen Kur’an olma vasfıyla onu gören ve duyan toplumlar tarafından ve ilk olarak bu iki özelliği ile gönüllerde taht kurdu. Onun bu kemale erdirdiği merhamet ve Adalet sünneti bugün savaşların, felaketlerin, hainliklerin, zulmün kol gezdiği çağımızda hala bize yaşama, direnme ve ümit etme inancını veriyor. Onun bütün özellikleri ile varlığı ve gerçekliği olmasaydı bugün yarın ile ilgili herhangi bir kavga vermenin, fakire ve mazluma yardım etmenin, düşmanımıza dahi adil davranmamızın ne anlamı olabilirdi ki? Alemlere rahmet olarak gönderilen yüce Nebi’nin alıp verdiği her soluk, sohbete döktüğü her meramda bizler için rahmet ötemizdeki için de adalet vardır. O ki Taif’te taşlandığında bile kavmi için merhamet diledi. O ki Mekke’dekilerin tüm hainliklerine ve zulmüne rağmen Mekke’nin fethinde kim olursa olsun Adalet’ten ödün vermedi. O ki yolda bulunan taşı kaldırmayı sadaka, gülümsemeyi zekat kabul etti…

Efendimizin bu iki özelliğinin yansıdığı hikayelerin sinema perdesinde yer bulması ve her renkten ve dilden insana ulaşması gayesiyle tertip ettiğimiz kısa film yarışmamız her yaştan katılımcıya açık olacaktır. Yeryüzünde merhametin ve adaletin kaim olmasına katkıda bulunmak isteyen herkesi eserleri ile yarışmaya katılmaya davet ediyoruz. Bu yarışmanın daha büyük ve geniş bir festivale dönüşmesi temennisiyle

Gayret bizden tevfik Allah’tandır…

 
 

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI